ประมวลภาพกิจกรรม
Cinque Terre

ปฐมนิเทศน์ ไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ (9 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ประมวลภาพทั้งหมด
Cinque Terre

ค่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CT Camp 2016) (25-27 ก.ค. 59 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ประมวลภาพทั้งหมด
Cinque Terre

การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยคณาจารย์กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (21-22 ก.ค. 59 ณ ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท)

ประมวลภาพทั้งหมด
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 50) ชั้น 7 ::    09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738