ข่าว/ประกาศ
Cinque Terre

ตรวจสอบชื่อบัณฑิต และกำหนดการการรับพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม
Cinque Terre

หัวข้อรายงานสรุปผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 3/2558 (ส่งไม่เกิน 15 ส.ค. 59)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Cinque Terre

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคปกติ AEC (เข้าศึกษาปีการศึกษา 56-59)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Cinque Terre

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 50) ชั้น 7 ::    09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738